Koulukunnat

Koulukunnat

Feng shuita on käytetty hyvin erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Sitä ovat tutkineet arvostetut filosofit ja oppineet, kuten myös Feng shui-mestarit. Ei siis ole ihme, että se on kokenut pitkän historiansa aikana muutoksia ja siitä on kehitetty eri versioita. Jotkut näistä saatavat olla keskenään ristiriitaisia, mikä voi olla hämmentävää. Länsimaissa suosituimpia koulukuntia on esitelty alla.

Kahdeksan suunnan eli kompassimetodi

Kompassimetodi perustuu ajatukseen, että kaikissa eri ilmansuunnissa on omanlaistaan energiaa. Kodin ja huoneen ilmansuunnat määritetään kompassin avulla. Eri alueiden merkitys määräytyy sen mukaan, mikä on niiden sijainti kodin keskipisteeseen nähden.

Kahdeksan talon metodi

Tässä metodissa talon julkisivun ilmansuunta määrää sen sisällä olevien kahdeksan lohkon eli “talon” ominaisuudet. Asukkaiden yhdeksän kin kartta määrää eri tilojen sopivuuden eri henkilöille. Parhaassa tapauksessa se määrää myös sen, missä ihminen nukkuu, työskentelee ja viettää eniten aikaa.

Lentävän tähden koulukunta

Lentävän tähden koulukunta käyttää julkisivun ilmansuuntaa kohdistaakseen talon sen rakennusajankohdan mukaisesti määräytyvälle syntymäkartalle. Rakennuksen ominaisuuksien ja ympäristön vaikutus syntymäkartalla arvioidaan ja näin voidaan ennakoida tulevien vuosien mahdolliset ongelmat.

Kaikissa edellä mainituissa kolmessa koulukunnassa käytetään kompassia rakennuksen energiavirtojen selvittämiseen. Suurin vaikutus energiavirtoihin uskotaan olevan maan magneettikentillä, auringon energialla ja planeetoilla.

Muotokoulukunta eli Mustan hatun haara

Tämä koulukunta on syntynyt vuoristossa. Se määrittää ympäröivän maaston ja rakennuksen sisäänkäynnin mukaan, miten energia talossa kulkee. Yhdeksän neliön Ba Kwa kertoo, miten mikäkin alue vaikuttaa asukkaisiin.

Kaikille näille neljälle ylläolevalle koulukunnalle on yhteistä perusperiaate energian virtaamisesta, yin/yangista, viidestä elementistä ja kahdeksasta trigrammi-kolmoismerkistä. Vain niiden soveltamistavat poikkeavat toisistaan.

Sijoittelukoulukunta

Sijoittelukoulukunta perustaa toimintansa ainoastaan esineiden sijoitteluun. Tässä koulukunnassa ei yleensä käytetä kompassia tai perinteisesti käytettyjä feng shui -menetelmiä.

Yhdeksän tähteä, Kahdeksan porttia ja Ba Kwa

Tämä koulukunta perustaa oppinsa Otavan tähtikuvioon, koska sillä on erityinen suhde Pohjantähteen eli polarikseen. Pohjantähti on Zhen Wun, mustan soturin kruunu, sillä se on opastanut merenkävijöitä ja muita matkaajia osoittaen heille suunnan kohti pohjoista. Otavan tähtikuviossa on vain seitsämän tähteä. Feng shuissa ja kiinalaisessa astrologiassa siihen lisätään kaksi kuvitteellista tähteä, joita kutsutaan tähtihengiksi. Ne edustavat hyviä ja huonoja ennusmerkkejä, joita käytetään I Ching menetelmässä. Seitsämän näkyvää tähteä on nimetty seuraavasti: 1. Elämä ja kasvu 2. Parantava voima 3. Tuho 4. Kuusi koettelemusta 5. Viisi sielua 6. Elämän jatkuvuus 7. Kuolema. sekä kaksi kuvitteellista tähteä 8. Vasen aputähti 9. Oikea aputähti. Yhdeksän tähden avulla voidaan määritellä huoneen suotuisat ja epäsuotisat alueet. Näiden tähtien sijainti on vain yksi peruslähtökohdista, kun tilaa tarkastellaan Feng Shuin oppien mukaan.

Tilaa tarkasteltaessa on ensimmäiseksi otettava huomioon, mihin kahdeksasta ilmansuunnasta kukin seitsämästä näkyvästä tähdestä sijoittuu. Näin saatu kuvio sijoitetaan tilan pohjapiirrokseen niin, että ki-keskus on keskellä.

Ba Kwa on I Ching -menetelmän peruskivi. Jokainen Ba Kwa symboli koostuu kolmesta viivasta, minkä vuoksi niitä kutsutaan trigrammeiksi. Jokainen trigrammin viiva edustaa joko yangia (yhtenäinen viiva) tai yiniä (katkonainen viiva). Ba Kwa muodostuu kahdeksasta perustrigrammista, jotka saadaan aikaan kaikista eri yin/yang viivojen yhdistelmistä. Feng shuin mukaan jokainen Ba Kwan trigrammi liittyy johonkin Kahdeksasta portista (johonkin kahdeksasta ilmansuunnasta). Lisäksi jokainen trigrammi edustaa jotain luonnonvoimaa tai -ilmiötä ja niihin liittyy myös aina jokin Viidestä elementistä. Jokainen trigrammi edustaa lisäksi myös henkilöä iän ja sukupuolen mukaan, jolle kyseinen sisäänkäynti on erityisen suosiollinen.

Muita länsimaissa suosittuja koulukuntia ovat:

  • Arvaamattomat portit ja Saavuttamaton jai
  • Oikeaoppiset viisi elementtiä
  • Kaksi vuorta, Kolme harmoniaa ja Viisi elementtiä
  • Ba Kwa ja Viisi elementtiä
  • Suuri tyhjyys ja Viisi elementtiä
  • Hongfen Viisi elementtiä

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube